Our Blog

Home >> News >> Enemalta Scheduled Downtime Updates

Enemalta Scheduled Downtime Updates

Enemalta Scheduled Downtime Updates

Ħal Għargħur

Start Date/Time 06/04/2016 at 09:00 End Date/Time 06/04/2016 at 14:30
Streets effected TRIQ IL- KBIRA
SQAQ IL- WARDA
TRIQ SAN NIKOLA, SQAQ NRU. 3
TRIQ IL- WIESGHA
TRIQ ID- DEJQA
TRIQ EMMANUEL PERREN
VJAL IR- REPUBBLIKA
TRIQ EXCELSIOR
TRIQ L- ORATORJU
TRIQ KARMNU ZARB
SQAQ IR- RUZARJU
TRIQ IL- WIEHED U TLETIN TA’ MARZU
TRIQ SAN GWANN
TRIQ SAN BARTILMEW
TRIQ IL- MITHNA
MISRAH IL- KNISJA
TRIQ MONS. LUIGI CATANIA
TRIQ MONS. LUIGI CATANIA, SQAQ NRU. 1
TRIQ MONS. LUIGI CATANIA, SQAQ NRU. 3
TRIQ FERDINANDU
TRIQ CARAVAGGIO
TRIQ IL- KBIRA
TRIQ IL- GDIDA
TRIQ IL- GDIDA, SQAQ NRU. 1
TRIQ L- INDIPENDENZA
TRIQ CARAVAGGIO
TRIQ IC-CAWL
AREA IC-CAWL
TRIQ IL- QIEGHED
TRIQ EMMANUEL PERREN
VJAL IR- REPUBBLIKA
TRIQ CARAVAGGIO
TRIQ EMMANUEL PERREN
VJAL IR- REPUBBLIKA
TRIQ EXCELSIOR
TRIQ STIEFNU ZERAFA
VJAL IR- REPUBBLIKA
TRIQ EMMANUEL PERREN
VJAL IR- REPUBBLIKA
TRIQ L- ORATORJU
TRIQ SAN NIKOLA, SQAQ NRU. 2
TRIQ SAN GWANN
TRIQ SAN NIKOLA
TRIQ SAN BARTILMEW
TRIQ L- ISQOF GARGALLO
TRIQ GHAXQET L-GHAJN
TRIQ EMMANUEL PERREN
VJAL IR- REPUBBLIKA
TRIQ SAN NIKOLA
TRIQ SAN NIKOLA, SQAQ NRU. 1
TRIQ EMMANUEL PERREN
VJAL IR- REPUBBLIKA
TRIQ L- ORATORJU
TRIQ IL- KBIRA
TRIQ FRA DUMINKU MIFSUD
TRIQ IN- NAXXAR
TRIQ CARAVAGGIO
TRIQ STIEFNU ZERAFA
TRIQ IL- KBIRA
TRIQ IL- KBIRA
TRIQ IC- CAWL
TRIQ IN- NAXXAR
TRIQ FRA DUMINKU MIFSUD
SQAQ IC- CAWL
VJAL IR- REPUBBLIKA
TRIQ VENDOME
TRIQ EMMANUEL PERREN
VJAL IR- REPUBBLIKA
MISRAH IL- KNISJA
TRIQ L- ORATORJU